Bản tin Quốc tế ngày 25/11/2021 có những nội dung chính sau đây:

- LHQ kêu gọi đình chiến tại Ethiopia.

- Thủ tướng Sudan trả tự do cho các tù nhân chính trị.

- Taliban kỳ vọng vào mối quan hệ mới với Hoa Kỳ.