Bản tin Quốc tế ngày 22/11/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Anh đăng cai tổ chức Hội nghị G7 và ASEAN vào tháng 12.

- Hoa Kỳ tìm cách trấn an các đồng minh ở Trung Đông.

- Biểu tình phản đối thỏa thuận quân sự tại Sudan.