Bản tin Quốc tế ngày 19/11/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Châu Âu thúc giục người dân tiêm chủng do làn sóng Covid-19 mới.

- Mexico và Hoa Kỳ nhất trí đầu tư để giải quyết vấn đề di cư.

- Pháp, Anh tiếp tục căng thẳng về vấn đề đánh bắt thủy sản.