Rubik Cuộc sống ngày 30/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Hà Nội: zPhổ cập bơi cho học sinh, phòng chống đuối nước.

- Trò chuyện với cô gái Nhật đóng vai người tình Trịnh Công Sơn trong "Em và Trịnh".

- Chiêm ngưỡng con đường nổi trên mặt nước ở Trung Quốc.