Trong chương trình "Xạ thủ đua tài" lần này, mời quí vị và các đồng chí tiếp tục dõi theo hai nhân vật trải nghiệm Vương Anh và Andrian tiếp tục tìm hiểu qua các bài học về kĩ thuật ngắm bắn và các bài bắn trải nghiệm về trung liên.