Đến với chương trình "Đường ngắm chuẩn" tuần này, xin mời quý vị khán giả cùng hai nhân vật trải nghiệm tìm hiểu về hai loại súng : Tiểu liên AK và Avtomat Lalashnikov.