Chương trình "Đường ngắm chuẩn" phát sóng ngày 21/11/2019 xin mời quý vị cùng trải nghiệm với hai loại súng K-54 và K-59 cùng hai vị khách mời là diễn viên Nguyễn Thanh Hương và hotgirl An Japan.