Tiếp tục đến với phần 3 của chương trình "Đường ngắm chuẩn"  hai nhân vật Tuyết Chi và Yến Nhi sẽ cùng các huấn luyện viên sẽ bước vào phần thi đấu, họ sẽ phải chia thành hai đội, mỗi đội gồm 1 huấn luyện viên và một nhân vật trải nghiệm, những ấn tượng và các đánh giá về các nhân vật trải nghiệm ở các huấn luyện viên sẽ là cơ sở cho lựa chọn của họ.