Phần tiếp theo của  chương trình "Đường ngắm chuẩn - xạ thủ đua tài phần 2" xin mời các bạn cùng theo dõi những bài thi thể lực trước khi vào bài thi thực tế với súng đạn và các mục tiêu đặc biệt.