Không còn là những hình ảnh trong phim viễn tưởng hay trong các phòng thí nghiệm,  vũ khí laser đã xuất hiện trong cuộc sống hiển thị ở những vũ khí quân sự, điều này cho thấy trình độ khoa học kỹ thuật và công nghệ đã phát triển rất cao.  Xin mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về vũ khí laser trong chương trình “Tạp chí  khoa học Quân sự” phát sóng trên Kênh Truyền hình QPVN, ngày 28/10/2018.