Với một chuỗi dài các nhiệm vụ mà AH-26 đã thực hiện thành công trong cả thời bình lẫn trong thời chiến, AH-26 đã vượt qua giới hạn thông thường của một chú "ngựa thồ hàng không", góp phần dệt nên những chiến công huyền thoại của Lữ đoàn Không quân 918 nói riêng và lực lượng Phòng không - Không quân Việt Nam nói chung.