Là đơn vị nghiên cứu khoa học đầu ngành của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Viện Công nghệ đã chủ động nghiên cứu, triển khai nhiều đề tài mang tính ứng dụng cao, phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng 4.0. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình “Tạp chí khoa học quân sự” phát sóng trên Kênh Truyền hình QPVN ngày 14/10/2018, để hiểu rõ hơn về bước chuyển mình 4.0 của đơn vị nghiên cứu đầu ngành này.