Họ là những chiến sĩ có đôi chân dẻo dai của người lính bộ binh, có khả năng bắn súng như các xạ thủ, tinh thông võ nghệ và đặc biệt là khả năng tác chiến độc lập, khả năng sinh tồn. Đó là những người lính trinh sát, mỗi người trong số họ từng ngày rèn luyện không chỉ để thực hiện hóa giấc mơ mà còn viết tiếp niềm tự hào chung của những người lính trinh sát.