Hành quân chiến đấu là một nội dung cơ bản trong huấn luyện quân đội, trong đó hành quân đường dài với hơn 30kg vũ khí, trang bị trên vai rèn luyện cho bộ đội đặc công kỹ năng di chuyển, cơ động, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống đặt ra.