Gan dạ, dũng cảm, mưu trí, sẵn sàng đối mặt với những nhiệm vụ khó khăn nhất, đó là những người lính tinh nhuệ của  lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhưng để có được các kỹ năng hoàn hảo đó, mỗi chiến sĩ đều phải qua các bài huấn luyện đặc thù trên thao trường. Kinh nghiệm từ các bài huấn luyện đặc biệt đã giúp họ  hoàn thiện mình, dũng cảm hơn, táo bạo hơn. Những chiến sĩ ấy đã lặng lẽ đổ xuống giọt mồ hôi, vượt qua  mọi thách thức, vượt qua mọi nỗi sợ cá nhân để trở thành những chiến binh chân đồng vai sắt vì bình yên Tổ quốc.