Đối với mỗi người thanh niên trẻ, ngày nhập ngũ là ngày hết sức trọng đại của họ, bởi màu áo xanh họ khoác trên mình không chỉ là niềm tự hào khi được góp một phần sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đây cũng là ngày họ bắt đầu những ngày tháng sống trong quân ngũ, ngày bắt đầu thực hiện sứ mệnh và niềm tin mà gia đình đã gửi gắm, trở thành những người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam,