Kể từ khi Đảng ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII; đặc biệt là từ khi những vụ án tham nhũng lớn bị phanh phui, những cán bộ cấp cao bị đưa ra xét xử vì liên quan tới tham nhũng thì những chiêu trò xuyên tạc, bôi nhọ, tung hỏa mù để hướng lái dư luận, kích động tâm lý bất mãn trong một bộ phận nhân dân nhằm chia rẽ Đảng với nhân dân, đồng thời bôi nhọ chế độ xã hội cũng được các đối tượng cơ hội, thù địch, phản động triệt để thực hiện với nhiều chiêu trò xảo trá, thâm độc. Vậy những chiêu trò đó là gì? Sự nguy hiểm của những chiêu trò đó là như thế nào? Để trả lời cho những câu hỏi này, mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi trò chuyện với khách mời là Đại tá, PGS.TS Đỗ Mạnh Hòa - Học viện Chính trị trong chương trình Nhận diện sự thật phát sóng ngày 06/7/2018.