Dân tộc Việt Nam luôn tự hào vì trong huyết quản của mỗi người đều nồng nàn lòng yêu nước. Chính điều ấy đã giúp dân tộc ta chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù, là động lực để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc trong thời đại mới. Nhưng yêu nước và cách thể hiện lòng yêu nước như thế nào lại cần có sự nhìn nhận đúng đắn và tỉnh táo. Trong những năm gần đây đã có rất nhiều đối tượng lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để kích động người dân phục vụ cho mục đích của riêng họ, gây chia rẽ sâu sắc giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ với người dân. Mời quý vị và các đồng chí nhận diện các khía cạnh của vấn đề này qua những phân tích của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các chuyên gia, nhà phân tích cũng như của người dân.