Chúng ta đang kỉ niệm 200 năm ngày sinh C.Mác, nhà bác học thiên tài, người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới, Người đã cùng với Ăngghen xây dựng nên hệ thống lý luận khoa học và cách mạng để nhận thức và cải tạo thế giới. Thế nhưng gần hai thế kỷ đã đi qua, với biết bao biến thiên lịch sử, những cống hiến vĩ đại của C.Mác, giá trị tư tưởng của C.Mác luôn bị các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị tìm cách chống phá, xuyên tạc và phủ nhận. Chương trình Nhận diện sự thật với sự phân tích của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu sẽ giúp quý vị và các đồng chí hiểu rõ hơn bản chất vấn đề này.