Có một thực tế là mỗi khi đất nước ta có sự kiện lớn thì y như rằng các thế lực thù địch lại ra sức xuyên tạc, bôi nhọ để hạ thấp, thậm chí là phủ nhận ý nghĩa của sự kiện đó. Lần này cũng vậy. Khi Đảng ta tiến hành Hội nghị Trung ương 7 - Khoá XII để bàn về những vấn đề lớn quan trong của đất nước như vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ - nhất là cán bộ cấp chiến lược, vấn đề cải cách chính sách tiền lương và vấn đề cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, thì chiêu trò này lại tái diễn với tần suất mạnh hơn và thủ đoạn cũng hằn học hơn, nguy hiểm hơn. Vậy tại sao các thế lực thù địch phản động lại tập trung chĩa mũi nhọn vào việc xuyên tạc, hạ thấp ý nghĩa của Hội nghị này? Thông qua chương trình Nhận diện sự thật ngày 11/5/2018, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi những trao đổi của chúng tôi với Đại tá, PGS.TS Phạm Xuân Mát - Cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự, Học viện Chính trị để hiểu rõ hơn vấn đề này.