Thời gian gần đây, cụm từ "chủ nghĩa dân túy" được nhắc nhiều trên chính trường và báo chí thế giới. Đặc biệt nhân dịp các cuộc bầu cử, trưng cầu dân ý ở nhiều nước Âu Mỹ. Ngay ở Châu Á, nơi được xem là bình lặng trong cơn địa chấn dân túy, cũng đã có những chính trị gia đạt đến đỉnh cao quyền lực bằng và thông qua những phát ngôn, hành động dân túy. Từ năm 2016 đến nay, nhiều hãng tin và một số tờ báo lớn đã giật những tít bài rất kêu trong phân tích tình hình chính trị thế giới: "Khi chủ nghĩa dân túy lên ngôi", "Chủ nghĩa dân túy và những cơn địa chấn",... Giới phân tích chính trị thì lo lắng sự thắng thế của làn sóng dân túy có thể dẫn đến những kết quả khó đoán, bất ngờ và tác động bất ổn đến nền chính trị các nước, các khu vực và thế giới. Vậy chủ nghĩa dân túy là gì? Tác hại của nó ra sao và những cảnh báo với Việt Nam như thế nào? Để nhận diện và làm rõ những thủ đoạn nguy hiểm này, mời quý vị và các bạn cùng chương trình Nhận diện sự thật gặp gỡ với các chuyên gia, nhà phân tích để tìm hiểu và làm rõ.