Ngày 2/9, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này đã khiếu nại Hoa Kỳ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc Hoa Kỳ áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Trung Quốc.