Được đưa vào hoạt động từ năm 1970, đài radar P-18 đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập trong tác chiến hiện đại. Nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hoá lực lượng phòng không không quân, Quân chủng Phòng không Không quân đã tiến hành nâng cấp các đài P-18 lên chuẩn P-18M. Dự án "Đầu tư cải tiến đài radar P-18" do Nhà máy Z119 thực hiện trong 3 năm. Sau khi tổng nghiệm thu giai đoạn 1, radar chuẩn P-18M được đánh giá với nhiều tính năng hiện đại vượt trội so với đài radar cũ.