Phòng chống tội phạm ma túy gắn liền với công tác tuyên truyền cho đồng bào khu vực biên giới nói không với việc sử dụng, mua bán ma túy, làm trong sạch địa bàn, chuyển hóa địa bàn là nhiệm vụ được lực lượng bộ đội biên phòng trong cả nước tăng cường đẩy mạnh trong những năm qua. Tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, điểm nóng về tội phạm ma túy, lực lượng bộ đội biên phòng đã có nhiều việc làm thiết thực để mỗi người dân nơi đây trở thành những nhân tố tích cực cung cấp thông tin cho bộ đội biên phòng phá án ma túy, cũng như trong công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS.