Thủ tục, quy trình cấp mới (Lần đầu) thẻ BHYT đối với quân nhân. Trích Điều 4 - Thông tư liên tịch số 85/216/TTLT - BQP - BYT - BTC ngày 20/6/2016 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện BHYT đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu:

+ Thủ tục hồ sơ gồm:

- Tờ khai cung cấp thông tin người tham gia BHXH, BHYT do quân nhân lập.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai, đơn vị quản lý trực tiếp quân nhân kiểm tra tính hợp pháp và độ chính xác, sau đó tổng hợp, lập danh sách và có văn bản đề nghị, báo cáo theo trình tự gửi về BHXH Bộ Quốc phòng.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, BHXH Bộ Quốc phòng phải cấp thẻ BHYT và chuyển về đơn vị; Trường hợp không cấp, phải có văn bản gửi đơn vị và nêu rõ lý do.