Thủ tục, hồ sơ cấp đổi thẻ BHYT đối với trường hợp quân nhân hoặc người làm công tác cơ yếu được điều động đến làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.

Trích Điểm b - Khoản 2 - Điều 5 - Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC.

Trong trường hợp quân nhân, người làm công tác cơ yếu được điều động có thời hạn đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc xã đảo, huyện đảo thực hiện việc đổi nơi đăng kí ban đầu phù hợp, thuận tiện nơi công tác mới, cụ thể như sau:

1 - Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị mới hướng dẫn quân nhân, người làm công tác cơ yếu lập tờ khai đổi nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu.

2 - Đơn vị quản lý quân nhân và người làm công tác cơ yếu lập văn bản và danh sách đề nghị cấp đổi thẻ BHYT có nơi đăng kí ban đầu mới, gửi BHXH Bộ Quốc phòng.

3 - Trong 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, BHXH Bộ Quốc phòng phải thực hiện đổi thẻ, gửi về đơn vị cho quân nhân.