Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 26/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Các đơn vị quân đội tích cực phối hợp với địa phương phòng chống bão.

- Nhiều tỉnh, thành phố thông báo cho học sinh nghỉ học tránh bão số 4.

- Đức ký thỏa thuận về khí đốt tự nhiên hóa lỏng với UAE.