Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 22/9/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tiếp thu, hoàn thiện Dự án Luật Phòng thủ dân sự.

- Điểm tựa vững vàng nơi đầu sóng.

- Bất cập khi điểm cao vẫn trượt đại học.

- Thế giới hành động khẩn cấp ngăn khủng hoảng lương thực toàn cầu.