Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 20/9/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Xứng đáng là lực lượng ghi dấu lịch sử.

- Viết tiếp truyền thống Truyền hình Quân đội nhân dân.

- EVNCPC đảm bảo an toàn điện lưới trước mùa mưa bão.

- Việt Nam phát huy vai trò tại các cơ quan lãnh đạo của Liên Hợp Quốc.