Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 25/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

Đoàn kết và hợp tác là chìa khóa cho các vấn đề toàn cầu.

- Sẵn sàng sơ tán gần 870 nghìn người tránh bão Noru.

- Hạn cuối xác nhận nhập học Đại học là 30/9.