Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 23/9/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tổng Bí thư thăm và làm việc với Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

- Hội thảo 70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan.

- Tinh thần quật khởi của Nam Bộ kháng chiến.