Được trang bị tàu đóng mới hiện đại, với nhiều trang thiết bị tiên tiến, được huấn luyện thuần thục các kỹ năng, các chiến sĩ trong hải đội dân quân thường trực đã sẵn sàng đối  mặt với sóng gió, thực sự là điểm tựa vững chắc nơi khơi xa cho ngư dân.