Gần như không nghỉ Tết, ngành y tế Hà Nội đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân 2022.