Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản đồng ý cho các hãng hàng không được phép thông báo và mở bán vé cho tất cả công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước.