Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, trong tháng 1, khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam ước đạt hơn 60 triệu tấn, tương đương với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng hàng container ước đạt 2 triệu TEU.