Mùng 3/2/2022, đúng ngày này cách đây 92 năm, Đảng cộng sản Việt Nam chính thức được thành lập. Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam. Trong 92 mùa xuân đồng hành cùng dân tộc, Đảng cộng sản Việt Nam đã đảm đương sứ mệnh lịch sử dẫn dắt dân tộc ta vượt qua muôn vàn chông gai, thử thách, giành được những thắng lợi vô cùng vĩ đại, mang lại hòa bình, độc lập và hạnh phúc cho nhân dân. Và với những thành tựu to lớn ấy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào nhân dân ta cũng luôn vững niềm tin, tiến bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng để chung sức, đồng lòng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hùng cường và thịnh vượng.