Từ ngày 16 đến 25 tháng 11, Quân khu 1 đã chỉ đạo Sư đoàn 3 tổ chức thành công cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp có bắn đạn thật.