Sáng ngàu 25/11, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì Hội nghị Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Dự Hội nghị có Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đại diện các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị.