Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo trực tuyến tại 31 điểm cầu về Đề án đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong Quân đội. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó trưởng ban soạn thảo đề án chủ trì hội thảo.