Một học sinh da đen 18 tuổi đã bị sát hại một cách da đen bởi một nhóm học sinh da trắng phân biệt chủng tộc. Cái chết oan ức đã không được làm sáng tỏ trong suốt 18 năm và có lúc đã bị khép lại một cách không minh bạch. Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu thêm về câu chuyện rúng động, một điểm đen trong lịch sử này.