Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 24/9/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Tái diễn tình trạng đổ trộm chất thải nguy hại trên đại lộ Thăng Long, trách nhiệm thuộc về ai?

- Gặp gỡ người sáng lập nhóm String Art mang tranh chỉ đinh lan tỏa đến mọi người.

- Hình ảnh ấn tượng: Lễ hội hóa trang trên không tại Pháp.