Rubik Cuộc sống ngày 10/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Gặp gỡ ca sĩ Thảo Trang.

- TP.Hồ Chí Minh tất bật chuẩn bị hàng hóa Tết.

- Thành phố Mykonos - Hy Lạp.