Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 01/7/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Cảnh báo tỉ lệ nhiễm HIV gia tăng ở nhóm đồng tính nam trẻ tuổi.

- Gặp gỡ chàng trai thổi hồn vào những chiếc lá.

- Hình ảnh ấn tượng: Lâu đài trên biển có thật ở nước Pháp.