Những thông tin nổi bật trong chương trình Thế giới số - Số 42:

- Giày trượt công nghệ cao.

- Robot quản gia.

- Uber ra mắt dịch vụ cho thuê xe scooter điện.