Lực lượng phòng thủ bờ biển là một trong những lực lượng quan trọng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, chống lại các cuộc tấn công đổ bộ của đối phương. Ngoài nhiệm vụ hỗ trợ cho các lực lượng tác chiến tiên phong, lực lượng phòng thủ bờ biển còn là chốt chặn cuối cùng trong việc vô hiệu hóa lực lượng đổ bộ của đối phương. Hơn nữa, gần đấy, các cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột khu vực, chống khủng bố liên tục xảy ra khiến giới lãnh đạo quân sự của cả nước lớn lẫn nước nhỏ có biển đều chú trọng đến tác chiến ven bờ. Chương trình Tạp chí Khoa học Quân sự tuần nãy sẽ cùng quý  vị và các đồng chí tìm hiểu về sức mạnh của các hệ thống phòng thủ bờ biển mạnh hiện nay trên thế giới.