Oxy là yếu tố quan trọng trong việc điều trị hồi sức bệnh nhân mắc Covid-19. Trước nhu cầu oxy đang tăng cao tại các bệnh viện điều trị Covid-19 trên toàn thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thành phố đã điều động lực lượng và phương tiện khẩn trương tham gia vận chuyển các bình oxy hỗ trợ các bệnh viện điều trị trên toàn thành phố.