Đoàn quân thiết giáp đang tiến vào thủ đô của đối phương, sắp đánh vào hang cọp. Đây thực sự là một cuộc chiến khốc liệt, đối phương quyết tâm đánh lại, khả năng sống sót rất mong manh. Đội đặc nhiệm Mỹ tập hợp ở căn cứ tạm thời cách phía Nam Bagdad hơn 20 km, sẵn sàng nhận lệnh. Trong chương trình Góc nhìn chiến tranh, phát sóng ngày 29/03/2019 mời quý vị và các đồng chí tìm hiểu những chiến dịch nổi tiếng của Quân đội Hoa Kỳ, chiến dịch Bagdad - Phần 1.