Làng Đa Sỹ thuộc Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội là một ngôi làng cổ nổi tiếng với nghề rèn có lịch sử hàng trăm năm tuổi. Từ xưa đến nay, người dân nơi đây vẫn gìn giữ bí quyết rèn các sản phẩm truyền thống. Người ta vẫn truyền tai nhau rằng dao, kéo của làng Đa Sỹ không bao giờ phải mài mà bản thân nó sẽ tự sắc. Đó chính là bí quyết của nghề rèn đã được lưu truyền từ nhiều đời nay và cũng là niềm tự hào của những người thợ rèn nơi đây.