Sử sách còn ghi lại nghệ thuật thêu tay truyền thống của Việt Nam đã tồn tại hàng thế kỉ nay, tạo nên một sắc thái văn hóa trong dòng chảy chung của dân tộc. Đằng sau mỗi đường kim mũi chỉ không chỉ là kết tinh giá trị của sức lao động, mà ở đó còn chứa đựng cả một câu chuyện đầy tính nhân sinh và triết lý sống sâu sắc. Trải qua chặng đường tồn tại với không ít những thăng cùng trầm, vẫn còn đó các nghệ nhân yêu nghề và giữ nghề để nghệ thuật thêu tay truyền thống mãi được lưu truyền.