Nghệ thuật Bài Chòi là thú vui tao nhã, là nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Bình Định. Đây vừa là loại hình nghệ thuật diễn xướng mang tính sáng tạo ngẫu hứng, vừa là trò chơi dân gian vui nhộn, đầy trí tuệ, ra đời từ nhu cầu liên lạc với nhau giữa các chòi canh trên nương rẫy, ở vùng trung du, rồi lan rộng đến các vùng nông thôn và ra cả miền biển. Trong thời hiện đại một số giá trị văn hóa dân gian đang dần có nguy cơ mai một nhưng nghệ thuật bài chòi vẫn tiếp tục sinh sôi và phát triển bởi chính sự lôi cuốn, hấp dẫn mà nó mang lại đến với mọi tầng lớp nhân dân.